REPA registret

 

 

UTEC är ett miljömedvetet företag som är anslutna till "REPA-registret" och följer deras bestämmelser.

Läs gärna mer om detta på deras REPAs hemsida.