Stolta vinnare av Gasell 2017! 

Vi är oerhört stolta över att vi i år blivit ett gasellföretag! Det är otroligt kul att vara ett av de företag som vinner priset och det är skönt bevis på att vi använder vår kompetens på rätt sätt för att växa och skapa god ekonomi. Varje år utses färre än 0,5% av Sveriges aktiebolag till Gasellföretag och kraven är hårda för att vinna. För att utses måste företaget klara dessa kriterier:


  • En omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Vi vill rikta ett STORT tack till alla kunder samarbetspartners och kollegor som gjort resan möjlig. Nu är det dags att sätta nya mål för att kunna försvara titeln nästa år.